Generator Dostępności

Świat, w którym rozwiązania są od razu przemyślane pod kątem osób o szczególnych potrzebach, jest światem komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich. W Generatorze Dostępności swoje pomysły rozwijają ludzie, którzy chcą ten świat stworzyć tu i teraz.

Wyzwanie dostępności

W Inkubatorze możesz stworzyć rozwiązania otwierające nowe możliwości osobom z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w szczególności osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami.

Możliwości

Poprawę dostępności rozumiemy wielowymiarowo. Od rozwiązań dotyczących przestrzeni fizycznej, cyfrowej czy komunikacyjnej, przez integrację społeczną, aż po usługi i produkty.

Sposób pracy

Nie musisz mieć gotowego pomysłu. W zgłoszeniu opisz problem, nad którym chcesz pracować. Oferujemy granty na testy, a także wsparcie mentorów i doradców na każdym etapie.

Aktualności

Wkrótce rusza kolejna rekrutacja!

W tym Inkubatorze możesz tworzyć rozwiązania otwierające nowe możliwości osobom z ograniczeniami w mobilności i percepcji. To szansa na poprawę dostępności przestrzeni, zarówno tej fizycznej, cyfrowej, jak i komunikacyjnej, a także usług i produktów. Nie musisz mieć gotowego pomysłu. Opisz problem, nad którym chcesz pracować. W Generatorze Dostępności możesz pracować nad jego rozwiązaniem dzięki grantom o średniej wartości 35 tys. zł oraz wsparciu mentorów i doradców specjalistycznych. Przed wysłaniem zgłoszenia najlepiej skonsultuj się z kadrą Inkubatora, żeby je jak najlepiej dopracować.

Dla innowatorów

Etapy_pracy_Generator_dostepnosci

Etapy pracy

Jak wygląda każdy etap pracy w Inkubatorze: od zgłoszenia, przez testowanie, po upowszechnianie.

Rekrutacja_Generator_dostepnosci

Rekrutacja

Czego możesz się spodziewać na etapie rekrutacji? Jak przygotować zgłoszenie i rozpocząć pracę?

Inkubacja_generator_dostepnosci

Inkubacja

Podstrona z podstawowymi materiałami dla innowatorów przyjętych do inkubatora.

Akademia_dostepnosci_Generator_dostepnosci

Akademia

Program szkoleniowy dla innowatorów społecznych. Udział możliwy niezależnie od inkubatora!

Procedury projektu grantowego i inne dokumenty

Nasze innowacje

Inspiracje