Generator Dostępności

Projekt zakończony. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i… liczymy na więcej! Zapraszamy do kolejnej edycji Inkubatora Innowacji Społecznych – informacje dostępne na naszej nowej stronie: innowatorzy.spoldzielnie.org 

Do zobaczenia!

Wyzwanie dostępności

W Inkubatorze możesz stworzyć rozwiązania poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszym z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Wyrównujemy szanse we wszystkich wymiarach!

Innowacje społeczne

Granty mogą być przyznawane wyłącznie projektom pierwszy raz realizowanym w skali kraju. Innowacyjność ma mieć dla nas przede wszystkim wymiar społeczny. Doceniamy niewielkie, dobrze namierzone działania!

Sposób pracy

Nie musisz mieć gotowego pomysłu. Pokaż znajomość problemu i swoje zaangażowanie. Skontaktuj się z nami jeszcze przed formalnym wysłaniem zgłoszenia!  Oferujemy granty na testy oraz wsparcie mentorów i doradców na każdym etapie.

Aktualności

Innowacje społeczne

Szukamy nowych rozwiązań dotyczących dostępności: usług, produktów, przestrzeni fizycznej, cyfrowej, komunikacyjnej czy funkcjonowania społecznego. W centrum naszej uwagi są osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze z ograniczeniami percepcji lub mobilności.

Oferujemy granty o średniej wartości 35 tys. zł, które możesz przeznaczyć na opracowanie rozwiązań i przeprowadzenie ich testów. Przyjmujemy zgłoszenia z całej Polski!

Przed wysłaniem formularza najlepiej skonsultuj się z kadrą Inkubatora, żeby poznać zasady naszej pracy i zwiększyć swoje szanse!

Dla innowatorów

Etapy_pracy_Generator_dostepnosci

Etapy pracy

Jak wygląda każdy etap pracy w Inkubatorze: od zgłoszenia, przez testowanie, po upowszechnianie.

Rekrutacja_Generator_dostepnosci

Rekrutacja

Czego możesz się spodziewać na etapie rekrutacji? Jak przygotować zgłoszenie i rozpocząć pracę?

Inkubacja_generator_dostepnosci

Inkubacja

Podstrona z podstawowymi materiałami dla innowatorów przyjętych do inkubatora.

Akademia_dostepnosci_Generator_dostepnosci

Akademia

Program szkoleniowy dla innowatorów społecznych. Udział możliwy niezależnie od inkubatora!

Procedury projektu grantowego i inne dokumenty

Nasze innowacje

Inspiracje