Juniorzy Seniorom

autorzy: Instytut Prawa i Społeczeństwa, Grzegorz Wiaderek

PROBLEM

Innowacja skupia się na seniorach z ograniczeniami percepcji (np. problemami z pamięcią, koncentracją, wzrokiem, rozumieniem treści pism sądowych) utrudniającymi kontakt z sądami. Ich położenie może prowadzić do problemów z realizacją prawa do sądu/dostępu do sprawiedliwości – zagubienie tych osób w sądzie, trudności komunikacyjne, potęgowanie poczucia zagrożenia. W odpowiedzi m.in. na ww. problemy powstała innowacja „Juniorzy Seniorom”, która ułatwi seniorom dochodzenia ich praw, dzięki uruchomieniu osób dodatkowo wpierających ich przed sądem, czyli asystentów sądowych.


GŁÓWNY CEL

Ułatwienie seniorom dochodzenia ich praw, dzięki uruchomieniu osób dodatkowo wpierających ich przed sądem tj. przygotowanie wykwalifikowanych asystentów dla seniorów z ograniczeniami percepcji.


ODBIORCY INNOWACJI

seniorzy (szczególnie seniorzy z problemami percepcji i mobilności)

UŻYTKOWNICY INNOWACJI

potencjalnymi użytkownikami rozwiązania mogą być z jednej strony organizacje prawnicze, sądy, biura bezpłatnego poradnictwa prawnego, uczelnie wyższe, z drugiej strony organizacje i instytucje działające w obszarze wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami.


NA CZYM POLEGA?

Innowacja opiera się na koncepcji tzw. witness service, czyli instytucji w anglosaskim systemie prawnym, polegającej na opiece nad osobami potrzebującymi dodatkowego wsparcia, dziećmi czy też osobami z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele witness service są osobami spoza wymiaru sprawiedliwości, które „przeprowadzają” świadków i ofiary przez procedurę sądową z ich udziałem. Są obecni podczas rozpraw, zajmują się osobami przed rozprawami, dla zainteresowanych w ramach oswajania się z sądem organizują wycieczki (zwiedzanie) budynku itp. Konfiguracja witness service to osoby wspierające seniorów w szeroko rozumianym kontakcie z sądem.  Będą odpowiedzialne za kwestie techniczne: dostęp do sądu, znalezienie właściwej sali rozpraw czy biura podawczego. W dalszej kolejności, zajmą się przekazaniem w sposób zrozumiały korespondencji z sądu i treści orzeczeń. Będą się zajmować także wskazaniem możliwych sposobów uzyskania pomocy prawnej – czy to nieodpłatnej, czy świadczonej przez profesjonalnych prawników odpłatnie.

Kolejnym elementem asysty będzie obecność wraz z seniorem w sądzie – czy przy załatwianiu formalności, czy na rozprawie. W zależności od potrzeb seniora – wsparcie przez asystentów dotyczyć będzie wybranych etapów i części postepowania lub obejmować „pełny pakiet” – dokładnie odpowiadając na potrzeby.


Jestem osobą starszą, mój wzrok i słuch nie są już takie jak dawniej. Osoba udzielająca informacji w sądzie mówiła bardzo szybko i nie byłem w stanie zrozumieć połowy. Na szczęście była ze mną asystentka!

Gdyby nie obecność asystentki uwierzyłbym Pani w informacji, że muszę zgłosić się do sądu najbliższego miejscu mojego zamieszkania. Asystentka znając aktualnie obowiązujące prawo wywalczyła konieczność udzielenia mi informacji, wskazała też konkretne druki, które w późniejszym etapie na moją prośbę pomogła mi wypełnić.

DO POBRANIA

DO OBEJRZENIA

webinarium cz.1
webinarium cz. 2
film o innowacji