Językowy Spacer Wirtualny

autorzy: Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”

PROBLEM

Uczniowie z uszkodzonym słuchem stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod względem zdolności językowych i przyswajania wiedzy oraz umiejętności w procesie nauczania. Problem dotyczy trudności w rozpoznawaniu struktury dźwiękowego języka, co uniemożliwia zrozumienie znaczeń słów i składni, co w konsekwencji zakłóca przyswajanie systemu językowego. Ten stan wpływa na ograniczenie rozwoju kompetencji językowych, komunikacyjnych i kulturowych, które są kluczowe dla funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego. Obecnie brakuje skutecznych narzędzi pozwalających przełamać te trudności i pomóc dzieciom odkryć reguły języka

W edukacji można się spotkać z kartami dedykowanymi dzieciom z zaburzeniami komunikacyjnymi. Na karcie jest przedmiot i podpis. Jest to rozwiązanie oparte na metodzie Domana. Nie ma jednak rozwiązań, które obejmują: WIZUALIZACJĘ PRZEDMIOTU, ZNAK JĘZYKA MIGOWEGO, PODPIS oraz ŚCIEŻKĘ DŹWIĘKOWĄ. Niewątpliwą korzyścią, jaką odniosą wszyscy z wdrożenia tej metody edukacyjnej jest KOMUNIKACJA.


GŁÓWNY CEL

Zdarza się, że dzieci dorastają bez znajomości podstawowych słów w języku polskim. Zaproponowane rozwiązanie będzie rewolucyjne w kwestii etykietyzacji. Mogą z niego skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe mające problem z językiem polskim. 

Dzieci niesłyszące lub niedosłyszące często borykają się z brakiem umiejętności komunikacji, co może prowadzić do ograniczenia ich rozwoju intelektualnego i społecznego. Projekt skupia się na zaprojektowaniu wirtualnych spacerów, które pomagają dzieciom przyswajać nazwy przedmiotów w ich otoczeniu za pomocą obrazów, znaków w języku migowym, podpisów oraz dźwięków.


ODBIORCY INNOWACJI

dzieci niesłyszące i słabosłyszące powyżej 5 roku życia.

Praktyczne zastosowanie tego rozwiązania dotyczy dzieci na każdym etapie nauki, czyli od przedszkola, przez szkołę podstawową, na szkole ponadpodstawowej skończywszy.

UŻYTKOWNICY INNOWACJI

placówki edukacyjne, które kształcą dzieci niesłyszące i słabosłyszące, placówki o profilu integracyjnym, organizacje pozarządowe realizujące usługi edukacyjne dla dzieci niesłyszących, a przede wszystkim rodziny, w których są dzieci głuche lub słabosłyszące.


NA CZYM POLEGA?

Innowacja składa się z 3 spacerów wirtualnych po pomieszczeniach znajdujących się w domu. Pomieszczenia : pokój dzienny (salon), kuchnia oraz łazienka. W poszczególnych spacerach wirtualnych umieszczone są filmy ze znakami migowymi, opatrzone napisem oraz ścieżką dźwiękową.

Metoda bazuje na kanale wzrokowym, nie wykluczając kanału słuchowego, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci słabosłyszących. W każdym pomieszczeniu są wskazane różne elementy charakterystyczne, które dziecko identyfikuje, ale nie potrafi nazwać. Oznaczonych zostało 90 elementów.


DO POBRANIA

https://turysta3d.pl/gest/

DO OBEJRZENIA

webinarium

film o innowacji