Walking Futbol

grafika przedstawia napis "walking fubol", pod nim grafika piłki nożnej i seniora

autorzy: Klub Sportowy Kontra


PROBLEM

Jedynie 25% osób w wieku 60 i więcej lat prowadzi jakąkolwiek aktywność fizyczną wg „Informacji  o sytuacji osób starszych w Polsce” za 2018 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jedną z przyczyn jest uboga oferta profesjonalnych usług (usług dedykowanych konkretnej grupie odbiorców, realizowanych przez osobę znającą zarówno temat, jak i specyfikę odbiorców) – głównie nordic walking, joga, ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Kluby Sportowe w 99% nie posiadają oferty dla specyficznych odbiorców, m. in. osób starszych i o niższym poziomie sprawności fizycznej.


GŁÓWNY CEL

Innowacja ma na celu przedstawienie klubom sportowym metodyki prowadzenia zajęć z chodzonej piłki nożnej dla seniorów.

W ramach innowacji został przygotowany podręcznik – manual dla trenerów przeprowadzający przez proces wdrażania walking futbolu dla seniorów w swoim klubie sportowym. Manual przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez proces organizowania i prowadzenia grup treningowych walking futbol. Opracowane rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie potencjału walking futbolu jako narzędzia integracji społecznej seniorów z niepełnosprawnościami.


ODBIORCY INNOWACJI

UŻYTKOWNICY INNOWACJI

seniorzy/seniorki

zwiększenie dostępności do nowej oferty sportowo-rekreacyjnej dla osób starszych z ograniczeniami mobilności i/lub percepcji.

trenerzy, instruktorzy piłki nożnej, kluby sportowe

Gotowe narzędzie dla trenerów – bez konieczności samodzielnego tworzenia.


NA CZYM POLEGA?

W ramach innowacyjnego rozwiązania został przygotowany dla użytkowników Manual przeprowadzający przez proces wdrażania walking futbolu dla seniorów w swoim klubie sportowym.

Manual przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez proces organizowania i prowadzenia grup treningowych walking futbol.  Opracowane rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie potencjału walking futbolu jako narzędzia integracji społecznej seniorów.

Manual został opracowany przez zespół specjalistów: gerontolog, fizjoterapeuta, instruktor walking futbol, specjalista z zakresu zarządzania klubem sportowym – trener piłki nożnej. 


DO POBRANIA

DO OBEJRZENIA

webinarium
film o innowacji