Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

O projekcie

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.

Kluczowym rezultatem projektu jest upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 4 innowacyjnych rozwiązań. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
 

Odbiorcy działań Generatora

Do udziału w projekcie zapraszamy Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Poprzez „dostępność” w projekcie rozumiemy:

  • działania na rzecz zwiększania mobilności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych;
  • ułatwienie dostępu do korzystania z produktów i usług ON oraz osobom starszym;
  • wsparcie ON oraz osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu ON oraz osób starszych w zakresie korzystania z usług publicznych;
  • produkty oraz usługi umożliwiające ON oraz osobom starszym uczestniczenie w życiu społecznym, publicznym czy zawodowym;
  • usprawnienia i rozwiązania służące zapewnianiu dostępu do usług i produktów już istniejących.
  • dostosowanie, modyfikacje już istniejących rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
  • działania na rzecz zwiększania samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych

 

Kto może wziąć udział w projekcie

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie  dostępności. 
Nasz Inkubator jest otwarty dla każdego – serdecznie zapraszamy!
 

Ogłoszenie o naborze

W projekcie zaplanowanych jest V tur naboru, które odbędą się w latach 2019-2022. Pierwsza tura naboru ogłoszona zostanie w I poł. grudnia 2019 r. W ramach konkursu grantowego można starać się o granty o średniej wysokości 35 000 zł.

 

Kontakt w sprawie projektu

Tadeusz Mirski,  tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66
 

Harmonogram udzielania wsparcia

Rodzaj wydarzenia
Termin
Miejsce
1
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
6 grudnia 2019, godz. 10.00 – 14.00
Poznań, ul. Ogrodowa 12
2
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
11 grudnia 2019, godz. 10.00 – 14.00
Poznań, ul. Ogrodowa 12
3
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
4 lutego 2020, godz. 10.00 – 14.00
Szczecin, ul. płk. Starzyńskiego 3-4
4
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
29 czerwca 2020, godz. 12.00 – 14.00
on-line
5
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – webinarium informacyjne
28 sierpnia 2020, godz. 10:00 – 11:00
on-line
6
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – webinarium informacyjne
31 sierpnia 2020, godz. 10.00 – 11.00
on-line
7
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
30 września 2020, godz. 10.00 – 14.00
Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41d/3
8
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
6 października 2020
on-line
9
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
22 października 2020
on-line
10
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
19 listopada 2020
on-line
11
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
20 listopada 2020, godz. 12.00 – 16.00
on-line
12
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
26 listopada 2020, godz. 10.00 – 14.00
on-line
13
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
26 listopada 2020
on-line
14
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
2 grudnia 2020, godz. 10.00 – 14.00
on-line
15
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
3 grudnia 2020
on-line
16
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
8 grudnia 2020
on-line
17
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – webinarium informacyjne
9 grudnia 2020, godz. 11.00 – 12.00
on-line
18
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
10 grudnia 2020
on-line
19
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
15 grudnia 2020
on-line
20
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
16 grudnia 2020
on-line
21
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – narzędzia do pracy zdalnej
18 stycznia 2021, godz. 12:00
on-line
22
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – webinarium informacyjne
25 stycznia 2021, godz. 13:00
on-line
23
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej
18 marca 2021, godz. 12:00 – 14:30
on-line
24
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – webinarium informacyjne
13 kwietnia 2021, godz. 14:00 – 15:45
on-line
25
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
11 maja 2021, , godz. 10:00-14:00
on-line
26
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
13 maja 2021, , godz. 10:00-14:00
on-line
27
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
18 maja 2021, , godz. 10:00-14:00
on-line
28
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
19 maja 2021, godz. 10:00-14:00
on-line
29
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej – webinarium: Innowacje dla g/Głuchych. Spotkanie w całości tłumaczone na PJM
27 maja 2021, godz. 11:00-13:00
on-line
30
Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej – webinarium: Innowacje dla osób niewidomych.
1 lipca 2021, godz. 11:00-13:00
on-line
31
Spotkanie sieciujące w Łodzi
10 sierpnia 2021, godz. 10:00-12:00
Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Piotrkowska 17, Łódź
32
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
23 sierpnia 2021, godz. 10:00-14:00
on-line
33
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
25 sierpnia 2021, godz. 10:00-14:00
on-line
34
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
27 sierpnia 2021, godz. 10:00-14:00
on-line
35
IV zjazd Akademii Dostępnej Innowacji Społecznej
6 – 7 września 2021
Piła