Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

O projekcie

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.

Kluczowym rezultatem projektu jest upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 4 innowacyjnych rozwiązań. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
 

Odbiorcy działań Generatora

Do udziału w projekcie zapraszamy Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Poprzez “dostępność” w projekcie rozumiemy:

  • działania na rzecz zwiększania mobilności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych;
  • ułatwienie dostępu do korzystania z produktów i usług ON oraz osobom starszym;
  • wsparcie ON oraz osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu ON oraz osób starszych w zakresie korzystania z usług publicznych;
  • produkty oraz usługi umożliwiające ON oraz osobom starszym uczestniczenie w życiu społecznym, publicznym czy zawodowym;
  • usprawnienia i rozwiązania służące zapewnianiu dostępu do usług i produktów już istniejących.
  • dostosowanie, modyfikacje już istniejących rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
  • działania na rzecz zwiększania samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych

 

Kto może wziąć udział w projekcie

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie  dostępności. 
Nasz Inkubator jest otwarty dla każdego – serdecznie zapraszamy!
 

Ogłoszenie o naborze

W projekcie zaplanowanych jest V tur naboru, które odbędą się w latach 2019-2022. Pierwsza tura naboru ogłoszona zostanie w I poł. grudnia 2019 r. W ramach konkursu grantowego można starać się o granty o średniej wysokości 35 000 zł.

 

Kontakt w sprawie projektu

Tadeusz Mirski,  tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66
 

Harmonogram udzielania wsparcia

Rodzaj wydarzenia
Termin
Miejsce
1
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
6 grudnia 2019, godz. 10.00 – 14.00
Poznań, ul. Ogrodowa 12
2
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
11 grudnia 2019, godz. 10.00 – 14.00
Poznań, ul. Ogrodowa 12
3
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
4 lutego 2020, godz. 10.00 – 14.00
Szczecin, ul. płk. Starzyńskiego 3-4
4
Spotkanie z inkubatorem innowacji społecznych – sesja kreatywna
Jesień – data będzie aktualizowana, godz. 10.00 – 15.15
Zielona Góra, al. Niepodległości 36