Ta podstrona została przygotowana dla innowatorów przyjętych do inkubatora. Obecnie trwa pierwszy etap rekrutacji. Jeśli interesuje Cię udział w projekcie, tutaj znajdziesz materiały dla siebie: Strona APLIKUJ >>

 

 

Tutaj pojawią się wkrótce:

  • Informacje o wsparciu, testowaniu i upowszechnianiu innowacji
  • Dokumenty dla innowatorów przyjętych do inkubatora

Prawa autorskie

Generator Dostępności z założenia powstał nie tylko po to, żeby testować i wdrażać nowe rozwiązania, ale też po to, żeby najlepsze z nich były powielane i pomagały wielu ludziom. Oferowane mikrogranty pozwalają w związku z tym przygotować materiały dla kolejnych użytkowników rozwiązań. Z założenia dostęp do wypracowanych materiałów powinien być nieodpłatny dla zainteresowanych podmiotów i osób.

W związku z tym Inkubator ma obowiązek zapewnienia sobie posiadania wyłącznych, nieograniczonych autorskich praw majątkowych do utworów wypracowanych w ramach realizowanego projektu, tak aby po przeniesieniu tych praw na Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju i Finansów) było możliwe ich dalsze upowszechnianie na jak największą skalę.

Innowatorzy muszą być w związku z tym świadomi, że wypracowana innowacja może służyć w ich lokalnym otoczeniu, przynosić im samym rozwój i prestiż, ale sama innowacja co do zasady musi być powszechnie dostępna, czyli udostępniana przez Instytucję Zrządzającą do stosowania jej przez inne podmioty w Polsce.

Innowacje ICT

W proces przygotowania możliwie każdej innowacji powinni być zaangażowani ostateczni adresaci rozwiązań lub interesariusze z ich otoczenia.
Istotnym kryterium oceny innowacji jest odpowiedź na realne potrzeby użytkowników, dlatego tak ważne jest, aby brali oni udział w procesie wypracowania rozwiązania.

Przykładowy schemat pracy nad innowacją ICT może wyglądać w ten sposób:

1. Zdefiniowanie potrzeb – możliwie z wykorzystaniem dostępnej wiedzy (raporty, badania, dane organizacji pozarządowych, środowisko adresatów innowacji)
2. Stworzenie profilu użytkownika końcowego – charakterystyczne cechy, potrzeby, mocne i słabe strony w kontekście tematyki innowacji
3. Stworzenie koncepcji produktu – koncepcja powinna ujmować szczegóły dotyczące funkcjonalności, sposobu działania, cech i interfejsu rozwiązania ICT
4. Przygotowanie senariuszy użycia – w formie pisemnej lub diagramu, pokazujące różne przypadki użycia aplikacji
5. Przygotowanie makiet i testy z użytkownikami – przygotowanie interfejsu, przekazanie do przetestowania, aktualizacja makiet, kolejne testy do czasu dopracowania ostatecznej wersji rozwiązania
6. Prototypowanie i testy z użytkownikami – praca z grafikami i programistami, dopracowywanie kolejnych elementów rozwiązania i testowanie go z użytkownikami
7. Pilotowe uruchomienie rozwiązania ICT z użytkownikami – obserwacja sposobów korzystania, satysfakcji z produktu, użyteczności poszczególnych opcji