Najciekawsze innowacje z Inkubatora WINS

Poznajcie innowatorów i ich wyróżnione innowacje z Inkubatora WINS, który przez ostatnie lata zajmował się tematyką usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”: Paszport Życia
Narzędzie dla osób zależnych, z którymi jest utrudniony kontakt i które w sytuacji nagłej utraty stałego opiekuna np. śmierci rodzica mogą trafić pod opiekę personelu ośrodka, który nie zna ich potrzeb, form komunikacji, przyzwyczajeń.

Fundacja FIONA: Rodzinne Autonomie Samodzielności
Projekt poświęcony rodzicom osób ze spektrum autyzmu, pomagający im odkrywać potencjał dzieci i wspierać podnoszenie ich samodzielności, niezależnie od ich wyjściowego poziomu sprawności.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini”: SOS Homini
Aplikacja łącząca wolontariuszy i osoby z niepełnosprawnościami i ułatwiająca komunikację w codziennych sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc, np. zrobienie zakupów, zastępowanie w opiece, pomoc w domu.

Inkubator WINS – „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” był realizowany w partnerstwie: Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Miasto Poznań i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w okresie 1.09.2016 – 30.06.2019. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nagranie video: https://wtk.pl/news/54327-rops_wielkopolskie_innowacje_spoleczne

Artykuł o innowatorach: https://epoznan.pl/news-news-101630-rops_postawil_na_innowacyjna_pomoc_spoleczna_projekty_robia_wrazenie