Portugalski pomysł, który łączy seniorów i studentów

Czy słyszeliście już o tym projekcie z Portugalii? To miejski projekt wspólnego mieszkania osób starszych i studentów.
Dwie odmienne grupy mogą sobie wzajemnie pomóc: samotni seniorzy zyskują towarzystwo i wsparcie na co dzień, a studenci przyjeżdżający do miasta mogą obniżyć swoje koszty życia i nawiązać relację z kimś dobrze znającym miasto.
Lokatorzy są do siebie dobierani na podstawie wywiadów i ankiet, a później ich wspólne mieszkanie jest monitorowane przez koordynatorów programu.