Procedury realizacji projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” (AKTUALNE)

Procedury realizacji projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” (obowiązujące od 14.07.2020 do 3.08.2021)

Procedury realizacji projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” (obowiązujące od 26.05.2020 do 13.07.2020)

Procedury realizacji projektu grantowego (obowiązujące do 25.05.2020)

Procedury. Załącznik 1A. Karta Innowacji – osoby fizyczne i grupy nieformalne (AKTUALNA)

Procedury. Załącznik 1A. Karta Innowacji – osoby fizyczne i grupy nieformalne (obowiązująca od 14.07.2020 do 3.08.2021)

Procedury. Załącznik 1A. Karta Innowacji – osoby fizyczne i grupy nieformalne (obowiązująca do 13.07.2020)

Procedury. Załącznik 1B. Karta Innowacji – osoby prawne (AKTUALNA)

Procedury. Załącznik 1B. Karta Innowacji – osoby prawne (obowiązująca do 13.07.2020)

Procedury. Załącznik 2. Karta Oceny Innowacji

Procedury. Załącznik 3. Wzór Projektu Innowacji

Procedury. Załącznik 4. Karta Oceny Projektu Innowacji (AKTUALNA)

Procedury. Załącznik 4. Karta Oceny Projektu Innowacji (obowiązująca do 3.08.2021)

Procedury. Załącznik 5. Wzór Specyfikacji Innowacji

Procedury. Załącznik 6. Oświadczenie dot. podatku VAT grantobiorcy

Procedury. Załącznik 7. Karta Oceny Specyfikacji Innowacji

Procedury. Załącznik 8. Karta Oceny Budżetu Wdrożeniowego

Procedury. Załącznik 9. Umowa o powierzenie grantu

Procedury. Załącznik 10. Protokół odbioru produktów wdrożeniowych

Procedury. Załącznik 11. Oświadczenie o wydatkowaniu grantu zgodnie z przeznaczeniem

Procedury. Załącznik 12. Zobowiązanie do zwrotu środków finansowych

Procedury. Załącznik 13. Zabezpieczenie umowy