Juniorzy Seniorom

Przewodnik dla asystentów sądowych osób starszych z zaburzeniami percepcji

Walking Futbol

Manual dla trenerów przeprowadzający przez proces wdrażania walking futbolu dla seniorów w swoim klubie sportowym

Test Leksyka PJM-PL

Narzędzie do oceny znajomości leksyki w języku polskim i PJM

Językowy Spacer Wirtualny

spacer wirtualny dla osób niesłyszących – innowacyjne narzędzie rozwijające kompetencje językowe dzieci/uczniów