Leżę i Pracuję: Starter

Fundacja Leżę i Pracuję jest pierwszą agencją marketingową, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Tą ideę Innowatorzy postanowili przetestować również w ramach projektu Małe Wielkie Zmiany.

Narzędzie, jakie zaproponowała Fundacja, ma na celu zwiększenie motywacji pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób sparaliżowanych.

Ma ono formę aplikacji webowej wraz z pakietem instrukcji i listą kontrolną (tzw. checklista), prezentującymi konkretne działania jakie pracodawca powinien podjąć, by zatrudnić osobę sparaliżowaną. Głównym elementem aplikacji jest interaktywny formularz, składający się z prostych pytań dla pracodawcy. W oparciu o odpowiedzi na pytania generowany jest spersonalizowany pakiet instrukcji dostosowany do sytuacji danego pracodawcy oraz lista kontrolna prezentująca działania, które należy wykonać, by zatrudnić osobę sparaliżowaną.