GENERATOR DOSTĘPNOŚCI: WARSZTATY KREATYWNE

Czym są innowacje społeczne, jak je tworzyć i wdrażać? Poznaj możliwości, jakie daje Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności. Podczas sesji...

Wyniki oceny zgłoszeń w IV turze naboru

Przedstawiamy wyniki oceny zgłoszeń w IV turze naboru do Inkubatora "Generator Dostępności". Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły...

Generator Dostępności: Webinar inspiracyjny

Jesteś osobą z niepełnosprawnością wzroku, niewidomą lub słabowidzącą? A może opiekunem takiej osoby? Twoja organizacja działa na rzecz tego środowiska?...

Generator Dostępności: Warsztaty kreatywne w maju

Zapraszamy na spotkania warsztatowe z Inkubatorem Innowacji Społecznych “Generator Dostępności”. Podczas sesji kreatywnej zostanie przedstawiona oferta inkubatora oraz odbędą się...

Testujemy innowacje: aplikacja Asist‪o

Nasz zespół niedawno sprawdzał jak działa innowacyjna aplikacja stworzona w ramach projektu Generator Dostępności. Testowanie odbyło się w sklepie, bo...