Inkubator Włącznik: V tura naboru zgłoszeń

Włącznik jest ogólnopolskim inkubatorem, w którym wspieramy w rozwoju małe, realizowane pierwszy raz w kraju projekty dotyczące włączenia społecznego osób...

Ogłoszenie o naborze Projektów Innowacji – V tura

Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do innowatorów, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do dalszych prac w Inkubatorze Innowacji Społecznych “Generator Dostępności” w...

Wyniki oceny zgłoszeń w V turze naboru

Przedstawiamy wyniki oceny zgłoszeń w V turze naboru do Inkubatora "Generator Dostępności". Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły...