Webinarium: Poznaj innowację Test Leksyka PJM-PL

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium „ Poznaj innowację Test Leksyka PJM-PL ” 

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy

Webinar dedykowany jest przede wszystkim:

–  surdopedagogom i surdologopedom, na co dzień pracującymi z uczniami niesłyszącymi,
–   naukowcom i nauczycielom – surdoglottodydaktykom, którzy interesują się nauczaniem niesłyszących języka polskiego jako obcego,

oraz wszystkim specjalistom na co dzień pracującymi z dziećmi niesłyszącymi.

TEST LEKSYKA PJM-PL to narzędzie do oceny znajomości leksyki w języku polskim i polskim języku migowym (PJM).Powodem opracowania narzędzia była potrzeba rzetelnego badania sprawności komunikacyjnej uczniów niesłyszących w zakresie znajomości języka polskiego i polskiego języka migowego.

W Polsce nie było do tej pory testów, które pozwalałyby na badanie poziomu umiejętności posługiwania się polskim językiem migowym przez ucznia niesłyszącego.

Test Leksyka PJM-PL wypełnia tę lukę wśród narzędzi diagnostycznych przeznaczonych do badania dzieci i młodzieży z wadami słuchu. Pozwala on na porównawczą analizę znajomości leksyki w języku polskim i PJM, dzięki czemu możliwe jest wskazanie preferowanego języka edukacji dla badanego ucznia.

Metoda bazuje na kanale wzrokowym, nie wykluczając kanału słuchowego, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci słabosłyszących. W każdym pomieszczeniu są wskazane różne elementy charakterystyczne, które dziecko identyfikuje, ale nie potrafi nazwać.

 data:  30 listopada 2023, godz. 17-19:30

 formularz zgłoszeniowyhttps://forms.gle/QXm6Sd28wRhRQGCx9

miejsce: platforma zoom

Z webinarium dowiesz się:

1. Jaki problem rozwiązuje innowacja?
2. Co nowego wnosi innowacja do praktyki?
3. Jak można ten pomysł wykorzystać dalej? Potencjał dalszego upowszechniania rozwiązania.

Autorki innowacji:  Marta Wrześniewska-Pietrzak, Anna Wiśniewska-Jankowska, Karolina Ruta-Korytkowska

gość specjalny:  Marta Wrześniewska-Pietrzak, Karolina Ruta-Korytkowska

Moderatorka:  Alicja Koperska