Webinarium: Poznaj innowację Walking Futbol

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium „Poznaj innowację Walking Futbol” 

Webinar dedykowany jest przede wszystkim:

– lokalnym klubom sportowym, które chciałby wdrożyć do swojej oferty piłkę nożną chodzoną,
trenerom, którzy chcieliby pracować z seniorami i otrzymać gotowe narzędzie,
seniorom chcącym zadbać o swoją aktywność fizyczną i stworzyć lokalną drużynę walking futbolu,

oraz wszystkim, którzy chcieliby zadbać o aktywność fizyczną seniorów w swojej społeczności lokalnej.

WALKING FUTBOL to innowacja, która ma na celu przedstawienie klubom sportowym metodyki prowadzenia zajęć z chodzonej piłki nożnej dla seniorów. W ramach innowacji został przygotowany podręcznik – manual dla trenerów przeprowadzający przez proces wdrażania walking futbolu dla seniorów w lokalnym klubie sportowym. Manual przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez proces organizowania i prowadzenia grup treningowych walking futbol. Opracowane rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie potencjału walking futbolu jako narzędzia integracji społecznej seniorów z niepełnosprawnościami. Manual został opracowany przez zespół specjalistów: gerontolog, fizjoterapeuta, instruktor walking futbol, specjalista z zakresu zarządzania klubem sportowym – trener piłki nożnej.

 data: 23 listopada 2023, godz. 19-21

 formularz zgłoszeniowyhttps://forms.gle/EWpLoyffCWt934uN8

miejsce: platforma zoom

Z webinarium dowiesz się:

1. Jaki problem rozwiązuje innowacja?
2. Co nowego wnosi innowacja do praktyki?
3. Jak można ten pomysł wykorzystać dalej? Potencjał dalszego upowszechniania rozwiązania.

Autor innowacji: Klub Sportowy Kontra

Gość specjalny: Ewa Szmitka KS Kontra

Moderatorka: Agnieszka Chlebowska-Ogurkis

Uczestnictwo w Webinarium jest bezpłatne.

Webinarium organizowane w ramach projektu Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.