Webinarium: Poznaj innowację Językowy Spacer Wirtualny

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium „ Poznaj innowację Językowy Spacer Wirtualny” 

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy

Webinar dedykowany jest przede wszystkim:

  nauczycielom, pedagogom, terapeutom pracującym na co dzień z dziećmi posługującymi się polskim językiem migowym oraz z dziećmi z zaburzeniami słuchu i mowy,
–  rodzicom dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy powyżej 5 roku życia –  niesłyszącym rodzicom słyszących dzieci.

JĘZYKOWY SPACER WIRTUALNY to innowacja głównie dla dzieci niesłyszących. Jest to innowacyjne narzędzie rozwijające kompetencje językowe dzieci/uczniów. Zaproponowane rozwiązanie jest rewolucyjne w kwestii etykietyzacji obejmującej język polski i polski język migowy.

Mogą z niego skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe uczące się języka polskiego albo polskiego języka migowego. Innowacja składa się z 3 spacerów wirtualnych po pomieszczeniach znajdujących się w domu. W poszczególnych spacerach wirtualnych umieszczone są filmy ze znakami migowymi, opatrzone napisem, obrazem oraz ścieżką dźwiękową.

Metoda bazuje na kanale wzrokowym, nie wykluczając kanału słuchowego, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci słabosłyszących. W każdym pomieszczeniu są wskazane różne elementy charakterystyczne, które dziecko identyfikuje, ale nie potrafi nazwać.

 data:  29 listopada 2023, godz. 10-12:30

 formularz zgłoszeniowyhttps://forms.gle/UrSa9wUkpuWdscVC6

miejsce: platforma zoom

Z webinarium dowiesz się:

1. Jaki problem rozwiązuje innowacja?
2. Co nowego wnosi innowacja do praktyki?
3. Jak można ten pomysł wykorzystać dalej? Potencjał dalszego upowszechniania rozwiązania.

Autor innowacji:   Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST

gość specjalny: Olgierd Kosiba, Prezes zarządu Towarzystwa GEST

Moderatorka:  Malwina Fazá Al-Zubaidi