Praca na potencjałach potencjałem do pracy

Dla rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu kluczowe znaczenie mają ich rodzice i opiekunowie. To na nich skupiła się innowacja przygotowana przez Fundację Fiona.

Innowacja polegała na wypracowaniu pakietu rozwiązań budujących świadomość potrzeb i potencjału osób ze spektrum autyzmu u ich rodziców/opiekunów, a także sposobów rozwiązywania problemów związanych z ich aktywizacją zawodową.

Innowacja powstała w Inkubatorze „Małe Wielkie Zmiany”.