Kongres Polityki Miejskiej

Kongres Polityki Miejskiej 2019

W dniach 14-15 listopada wzięliśmy udział w Kongresie Polityki Miejskiej, który odbył się w Kielcach. Było to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. Głównemu tematowi towarzyszyły sesje tematyczne, podczas których omawiano problemy kształtowania przestrzeni, mieszkalnictwa czy miejskiej mobilności. Wielokrotnie poruszano kwestie dostępności i jakości życia osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Dla nas była to nie tylko okazja poznania różnych perspektyw i istniejących obecnie rozwiązań, ale również szansa poznania zaangażowanych ludzi z potencjałem. Rozmawialiśmy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządowcami, urzędnikami, ale również naukowcami i przedsiębiorcami. Mamy nadzieję, że rozmowy te będą inspiracją do powstania nowych innowacji w Generatorze Dostępności.