(nie)Wykorzystany Potencjał

W Inkubatorze Innowacji Społecznych „Małe Wielkie Zmiany” powstała innowacja kierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną i służąca zwiększeniu ich szans na rynku pracy.

Rozwiązanie przygotowane przez innowatorkę Beatę Zalewską polega na przygotowaniu i zastosowaniu 3 autorskich narzędzi:

  1. Opracowaniu gry szkoleniowej pt.:„(nie)Wykorzystany potencjał”, która ma doprowadzić u pracodawców do zmiany przekonań i postaw nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnością i zainteresować ich wiedzą, którą dostarczymy w „Pudełku Wiedzy i Inspiracji”;
  2. Opracowaniu Pudełka Wiedzy i Inspiracji dostarczającego kompendium wiedzy i dobrych praktyk w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  3. Opracowaniu Zestawu narzędzi do rekrutacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozumieniu procesu szukania zatrudnienia, przygotowania do pracy i wsparcia pracownika i pracodawcy w pierwszym i w późniejszych okresach zatrudnienia.

Tutaj dostępne są materiały projektowe: instrukcja, podręcznik, Pudełko Narzędzi Rekrutacyjnych i Pudełko Wiedzy i Inspiracji >>