Europejskie innowacje społeczne: inspirujące historie

Udostępniamy anglojęzyczne opracowanie przedstawiające 10 historii innowacji społecznych, które wyróżniają się w skali Europy.

W tym zbiorze odnajdziecie m.in:

  1. Vitaever – włoski model zdalnej opieki medycznej dla osób chorych na nowotwory z wykorzystaniem technologii wspomagającej zarządzanie personelem, usługami i dobrami tak, aby zapewnić jak najlepsze warunki chorym.
  2. Akademia Marzeń – zrealizowany w Turcji projekt służący włączaniu osób z niepełnosprawnościami do społeczeństwa. W ramach Akademii oferowane są zróżnicowane aktywności: sportowe, artystyczne i społeczne, które angażują osoby z niepełnosprawnościami. Program świetnie się rozwinął i do czasu wydania broszury uczestniczyło w nim 70% osób z niepełnosprawnościami z całego kraju. Jedną z wpisujących się w niego inicjatyw był projekt wspólnego mieszkania seniorów i studentów w domach osób starszych, który był powielany w kolejnych krajach.
  3. Siel Bleu – wzorcowy program aktywizacji fizycznej seniorów z Francji, który został powielony również w Irlandii i Belgii. Program zajęć wzmacnia seniorów nie tylko pod kątem fizycznym, ale również społecznym.