Generator Dostępności: Wyniki oceny Projektów Innowacji w V turze naboru

Zdjęcie przedstawia góry, szczyty górskie oraz logotyp Generatora Dostępności

Przedstawiamy wyniki oceny Projektów Innowacji w V turze naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Spośród 9 zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Projektów Innowacji Komisja Oceny Innowacji wybrała 6, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji powierzenia grantu na testowanie innowacji społecznej.

Warunkiem takiej kwalifikacji na etapie oceny merytorycznej było spełnienie wymogu średniej liczby punktów na poziomie minimum 50% w każdej z pięciu ocenianych przez Komisję Oceny Innowacji kategorii.

 

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie! Ze wszystkimi innowatorami będziemy pozostawać w kontakcie.