Generator Dostępności: Wyniki oceny Projektów Innowacji w IV turze naboru

Zdjęcie przedstawia las jesienią oraz logotyp Generatora Dostępności

Przedstawiamy wyniki oceny Projektów Innowacji w IV turze naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Spośród 11 nadesłanych Projektów Innowacji Komisja Oceny Innowacji wybrała 9, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji powierzenia grantu na testowanie innowacji społecznej.

Warunkiem takiej kwalifikacji na etapie oceny merytorycznej było spełnienie wymogu średniej liczby punktów na poziomie minimum 50% w każdej z pięciu ocenianych przez Komisję Oceny Innowacji kategorii.

 

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie! Ze wszystkimi innowatorami będziemy pozostawać w kontakcie.