Wyniki oceny zgłoszeń w IV turze naboru

Przedstawiamy wyniki oceny zgłoszeń w IV turze naboru do Inkubatora "Generator Dostępności". Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły...