GENERATOR DOSTĘPNOŚCI: WARSZTATY KREATYWNE

Czym są innowacje społeczne, jak je tworzyć i wdrażać? Poznaj możliwości, jakie daje Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności. Podczas sesji...

Wyniki oceny zgłoszeń w IV turze naboru

Przedstawiamy wyniki oceny zgłoszeń w IV turze naboru do Inkubatora "Generator Dostępności". Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły...