Wyniki oceny zgłoszeń w III turze naboru

Przedstawiamy wyniki oceny zgłoszeń w III turze naboru do Inkubatora "Generator Dostępności". Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły...