Ogłoszenie o naborze Projektów Innowacji – I tura

Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do innowatorów, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do dalszych prac w Inkubatorze Innowacji Społecznych "Generator Dostępności". 1...

Wyniki oceny zgłoszeń w I turze naboru

Przedstawiamy wyniki oceny zgłoszeń w I turze naboru do Inkubatora "Generator Dostępności". Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły...